eurohuizen  

WIL U VAN DE WOONBONUS GENIETEN ?
WACHT NIET LANGER OM TE INVESTEREN IN VASTGOED!

 

De woonbonus is een “fiscale korf” van kapitaalaflossingen en intresten betaald n.a.v. een woonkrediet die onder voorwaarden in mindering wordt gebracht bij de berekening van uw personenbelasting.

 

Voor aanslagjaar 2014 (inkomsten uit het jaar 2013) gelden volgende bedragen:

 

  • De fiscale vrijstelling bestaat uit een basisbedrag van € 2.260.
  • Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van € 750 voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract. Daar komt nog eens een bedrag van € 80 bij wanneer je 3 of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je het krediet hebt afgesloten.

 

Aan het marginale belastingtarief van 50% betekent dit , zelfs zonder drie of meer kinderen, voor 2013, een fiscaal voordeel van € 1505.
Ten gevolge van de staatshervorming worden bepaalde bevoegdheden vanaf 2014 m.b.t. de woningfiscaliteit overgedragen van het Federale naar het Vlaamse niveau.
Omdat het voor alle overheden vandaag moeilijk is om de overheidsfinanciën onder controle te houden, komt daardoor het voortbestaan van deze sinds 2005 van toepassing zijnde woonbonus op de helling te staan.
Feit dat het aftrekbare bedrag van de woonbonus ieder jaar geïndexeerd wordt draagt ertoe bij dat de kosten voor de overheid van deze bonus ieder jaar stijgen, ook voor de reeds afgesloten woonkredieten.
Dat de woonbonus verdwijnt staat vast, maar door welke alternatief maatregel die zal worden vervangen, lang nog niet.
Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters, zullen de wijzigingen die de toekomstige Vlaamse regering zou willen aanbrengen inzake woningfiscaliteit, pas ten vroegste ingaan vanaf 1 januari 2015, dus na de verkiezingen 2014.
Wij verwachten, maar wensen zeker liever anders, dat het fiscale voordeel van de woonbonus zal vervangen worden door een gunstmaatregel die u, de koper, n.a.v. het afsluiten van een woonkrediet, minder zal opbrengen.
Een reden te meer om niet te wachten, en vandaag nog te investeren in vastgoed, in een appartement van Vijversche bv.

Uw belastingvoordeel berekenen kan u hier:
http://www.hoeveelkostmijnhuis.be/rekenmodules/belastingvoordeel.php